Koncepcja pracy przedszkola

Wizja naszego przedszkola

Przedszkole 371 jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców. To Przedszkole, które promuje działania twórcze,działania aktywnymi metodami z zachowaniem poczucia bezpieczeństwa, przynależności i wzajemnego zaufania.

Chcielibyśmy aby współtwórcami działań w przedszkolu byli rodzice pełni świadomi swej roli w procesie edukacyjnym dziecka oraz życiu przedszkola, a także nauczyciele - kreatywni, otwarci i rozumiejący potrzeby dziecka.

Mocne strony Przedszkola 371

 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • przychylność rodziców, promowanie placówki w środowisku
 • wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne
 • stwarzanie przez nauczycieli warunków do osiągania sukcesów zarówno dzieciom o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju jak i dzieciom z trudnościami
 • systematycznie opracowywane i realizowane przez radę programy autorskie
 • dobrze zorganizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Misja Przedszkola 371

Nasze przedszkole:

 • daje wszystkim dzieciom możliwość do rozwoju w miarę potrzeb
 • dzięki aktywnym i nowatorskim metodom pracy pozwala dzieciom osiągnąć sukces
 • daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia z realizacji podejmowanych zadań
 • rozwija uzdolnienia wychowanków wspierając działania twórcze
 • organizuje warunki i sytuacje sprzyjające działalności dzieci, wychodząc na przeciw ich zainteresowaniom
 • udziela wychowankom i ich rodzinom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w miarę potrzeb
 • buduje atmosferę przyjaźni, zaufania i życzliwości