Ograniczenia obsługi klientów Urzędu m.st. Warszawy w związku z zagrożeniem koronawirusem sars - coV-2