List do Rodziców od prezydenta Miasta st. Warszawy