Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zmieniają się zasady dostarczania wniosków do placówek pierwszego wyboru.

Wnioski będą przyjmowane do 20 marca. Możecie Państwo skorzystać z dwóch sposobów:

  1. Wysłać skan wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailowa na adres przedszkola: p371@edu.um.warszawa.pl

(wersję papierową dostarczyć trzeba będzie po wznowieniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych).

  1. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do Przedszkola Nr 371 (przy zachowaniu zaostrzonych reguł sanitarnych, min.: 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku).

W przypadku niemożności otrzymania zaświadczenia z zakładu pracy będziemy honorować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu tych dokumentów.

Ewentualne konsultacje udzielane będą wyłącznie telefonicznie i mailowo.