Ewaluacja

Szanowni Państwo,

W najbliższym czasie w przedszkolu pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez kilka dni będą się przyglądać naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania przedszkola. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażania swoich opinii na potrzeby tego raportu.

Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół , dotyczące różnych dziedzin : od wyników nauczania , przez rozwijanie aktywności uczniów , współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl ).

Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami ale też z dziećmi. Istotnym elementem jest rozmowa z rodzicami oraz ankieta skierowana do rodziców.

Czynności ewaluacji zewnętrznej będą trwać od 28.11.2019 r. do 19.12.2019 r. w zakresie wymagań:

- Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

- Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą przedszkolna społeczność.

Z wyrazami szacunku

Rada Pedagogiczna